Ventilerade framsäten*

Ventilationen kan användas samtidigt som eluppvärmningen av sätena. Funktionen kan exempelvis användas för att få bort fukt ur kläderna.

Ventilationssystemet består av fläktar i säten och ryggstöd som suger luft genom sätets klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften är. Systemet kan aktiveras när motorn är igång.

Ventilationen regleras från klimatanläggningen och tar hänsyn till sätets temperatur, solinstrålning och yttertemperatur.

P3-11w20-S80/V70/XC70 Comfort level seat vent
Aktuell komfortnivå visas i mittkonsolens bildskärm.
P3-11w20-S80/V70/XC70 Button ventilated seats

För placering av knapp, se bild.

Tryck upprepade gånger på knappen för att aktivera funktionen.

Tre komfortnivåer som ger olika avkylnings- och avfuktningseffekt finns:
  • Komfortnivå III: Högst effekt – tre blå fält lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
  • Komfortnivå II: Lägre effekt – två blå fält lyser i bildskärmen.
  • Komfortnivå I: Lägst effekt – ett blått fält lyser i bildskärmen.
  • Stäng av funktionen – inget fält lyser.

 OBS

Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå I rekommenderas vid långvarig användning.

 Viktigt

Sätesventilationen går inte att starta då kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta för att undvika nedkylning av den som sitter i sätet.
  1. * Tillval/tillbehör.