Avfuktning och avfrostning av vindruta

Eluppvärmd vindruta* och max. defroster används för att snabbt få bort imma och is från vindruta och sidorutor.

P4-1220-Y55X-Max defroster setting in display
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
 1. Ikon röd cirkel 1Eluppvärmd vindruta*
 2. Ikon röd cirkel 2Max. defroster
P4-1246 Button Defroster

Lampan i defrosterknappen lyser när funktionen är inkopplad.

Tryck upprepade gånger på knappen för att aktivera funktionen.

För bilar utan eluppvärmd vindruta:
 • Luft strömmar till rutorna – symbol (2) lyser i bildskärmen.
 • Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta:
 • Starta eluppvärmningen av vindrutan1 – symbol (1) lyser i bildskärmen.
 • Starta eluppvärmningen av vindrutan1 och luftström till rutorna – symbolerna (1) och (2) lyser i bildskärmen.
 • Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.

 OBS

Eluppvärmd vindruta och IR-ruta kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.

 OBS

En triangulär yta längst ut på vardera sida av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.

 OBS

Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när motorn är auto-stoppad.

När funktionen valts sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:

 • luftkonditioneringen kopplas automatiskt in
 • återcirkulationen och luftkvalitetssystemet kopplas automatiskt ur.

 OBS

Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på max.

När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Ifall tecknet C visas i backspegeln när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, så måste kompassen* kalibreras om.

Relaterade dokument