Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*

Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller fönster inifrån.

Aktivering

Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen högre än 0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till 2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas.

För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:
P3-sv60/V60H Knapp Barnlåsspärr
Reglagepanel förardörr.
Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre än 0.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
Kombiinstrumentets informationsdisplay visar meddelande Bakre barnlås aktiverat och knappens lampa lyser – spärren är aktiv.

När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de bakre:

  • fönstren öppnas endast med förardörrens reglagepanel
  • dörrarna inte öppnas inifrån.

Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.

  1. * Tillval/tillbehör.