Parkeringshjälp* – framåt

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avstånd till upptäckta hinder.

Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På lyser. Stängs parkeringshjälpen av med knappen, slocknar lampan.

p3007 parkeringshjälp frammåt

Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m. Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av de främre högtalarna.

Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till 10 km/h (6 mph). Lampan i knappen är tänd för att indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h (6 mph) aktiveras systemet igen.

 OBS

Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil med automatisk växellåda.

 Viktigt

Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
  1. * Tillval/tillbehör.