TV* – uppspelningsalternativ

Funktioner i TV kan redigeras.

Ändra undertexter

För att ändra undertexter, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj Undertexter.
Vrid TUNE till den undertext du vill använda och tryck OK/MENU.
Den valda undertexten kommer nu att användas.

Ändra ljudspråk

För att ändra ljudspråk, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj Ljudspår.
Vrid TUNE till det ljudspår du vill använda och tryck OK/MENU.
Det valda ljudspåret kommer nu att användas.
  1. * Tillval/tillbehör.