Radio Data System (RDS)-funktioner

Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation (TP) och att söka efter vissa programtyper (PTY).

RDS länkar samman FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:

  • Automatiskt byte till en starkare sändare om mottagningen i området är dålig1.
  • Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper2 eller trafikinformation.
  • Mottagning av textinformation om pågående radioprogram3.

 OBS

Vissa radiostationer använder inte RDS eller endast valda delar av dess funktionalitet.

Om en önskad programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.

Programfunktionerna larm, trafikinformation (TP) och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst. Tryck OK/MENU för att återgå till den avbrutna ljudkällan och fortfarande höra meddelandet. Tryck EXIT för att avbryta meddelandet och återgå till den avbrutna ljudkällan.

  1. 1 Gäller FM-radio.
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Gäller DAB*-radio.
  4. 3 Gäller FM- och DAB*-radio.