Körning med släpvagn*

Vid körning med släpvagn finns det ett antal viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis draganordningen, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information, se Vikter.

Om draganordningen monterats av Volvo, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.

 • Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
 • Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
 • Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
 • Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För information om däcktryck, se Däck – godkända däcktryck.
 • Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
 • Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
 • I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
 • Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte överskridas. Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
 • Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
 • Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.

Släpvagnskabel

Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs en adapter. Använd en adapterkabel som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.

Blinkers och bromsljus på släp

Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombiinstrumentets symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt och informationsdisplayen visar texten Släpvagnsblinker funktionsfel.

Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig visas texten Släpvagnsbromsljus funktionsfel.

Nivåreglering*

De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den tillåtna maxvikten). När bilen står still sjunker bakvagnen något, vilket är normalt

Släpvagnsvikter

För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck.

 OBS

Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre eller lägre dragvikter än vad bilen får dra.

 Varning

Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
 1. * Tillval/tillbehör.