Påfyllning av bränsle

Viktiga saker att tänka på vid tankning.

Öppna/stänga tanklock

P3-1020-70+80 Tanklucka Varning + Lockparkering

Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.

  • Efter tankning – sätt tillbaka locket och vrid tills ett eller flera knäppljud hörs.

Påfyllning av bränsle

  • Överfyll inte tanken utan avbryt tankningen när pumpmunstycket slår ifrån första gången.

 OBS

En överfull tank kan vid varmt väder rinna över.

Påfyllning med reservdunk1

Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten som ligger under golvluckan i lastutrymmet.

Var noga med att föra in trattens rör ordentligt i påfyllningsröret. Påfyllningsröret har en öppningsbar lucka och trattens rör måste föras förbi luckan innan påfyllning kan påbörjas.

  1. 1 Gäller endast bilar med dieselmotor.