Röststyrning – inställningar

Flera inställningar för röststyrningssystemet kan göras.
  • Användarinställning – Röstprofil kan ställas in genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningAnvändarinställning. Välj mellan Grundinställning eller Användaranpassad. Användaranpassad kan bara väljas om röstträning har utförts.
  • Syntetisk rösthastighet – Uppläsningshastigheten för systemets dynamiska (ej förinspelade) text till tal-röst kan ändras genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningUppläsningshastighet. Välj mellan Snabb, Medium och Långsam.
  • Röststyrningsvolym – Systemröstens volym kan ändras genom att trycka på SOUND-knappen, vrida TUNE till Röststyrningsvolym och trycka OK/MENU. Justera röstvolymen genom att vrida TUNE och spara inställningen med OK/MENU.