Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*

Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem1 gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att på avstånd aktivera startspärren vilket stänger av motorn.

Kontakta närmaste Volvohandlare för mer information och hjälp med att aktivera systemet.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.