Lampbyte – helljus

Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.

 OBS

Gäller bilar med halogen-strålkastare.
p3007 lampor, helljus, halogen
Ta loss täcklocket.
Lossa lampan genom att vrida moturs och sedan dra rakt ut.
Lossa kontaktstycket från lampan.
Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan bara sättas fast på ett sätt.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

Relaterade dokument