Parkeringshjälp* – funktion

Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid motorstart – strömbrytarens lampa lyser. Stängs parkeringshjälpen av med knappen, slocknar lampan.
P3-sv60/V60H Parkeringshjälp På-/Av-knapp
På/Av för Parkeringshjälp.
P3-sv60/V60H PAS-displaygrafik
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger bak.

Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt hinder.

Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är, desto kortare är avståndet mellan bilen och ett upptäckt hinder.

Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.

Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om upptäckt hinder finns inom avstånd för konstantton både bakom och framför bilen, ljuder tonen växelvis från högtalarna.

 Viktigt

Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna – den pulserande tonen kan då oväntat upphöra istället för att övergå till förväntad konstantton.

Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt, t.ex. utstickande lastbryggor.

  • Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen särskilt långsamt eller avbryt pågående parkeringsmanöver – hög risk för skada på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom sensorerna för tillfället inte har optimal funktion.
  1. * Tillval/tillbehör.