Barnskydd – övre fästpunkter

Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa framåtvända barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.

P3-1246-V60 V60H V70 XC70 XC60 Top tether anchorages

De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att små barn sitter i bakåtvända barnstolar så långt upp i åldern som möjligt.

 OBS

Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara nackskydd på ytterplatserna.

 OBS

I bilar med insynsskydd över lastutrymmet måste detta tas bort innan barnskydd kan monteras i fästpunkterna.

För detaljerad information om hur barnstolen ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.

 Varning

Barnstolens fästband ska alltid dras genom hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast vid fästpunkten.