Mottagning av TV*-kanal förloras

Försvinner mottagningen för den TV-kanal som visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.

Försvinner mottagningen för den TV-kanal som visas kommer bilden att frysas. Kort efter detta kommer ett meddelande som informerar om att mottagningen försvunnit för den aktuella TV-kanalen och att en ny sökning efter kanalen pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen direkt. Det är möjligt att byta kanal när som helst då meddelandet visas.

Om meddelandet Ingen mottagning visas beror detta på att systemet har upptäckt att mottagning saknas för alla TV-kanaler.

  1. * Tillval/tillbehör.