Allmänt om säkerhetsläge

Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av skyddssystemen eller bromssystemet.
P3-1320-Safety mode in Std-line
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
P3-1246-312H-Safety mode
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.

Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se handbok visas i kombiinstrumentets informationsdisplay. Det betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.

 Varning

Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo rekommenderar att du låter en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se handbok visats.