MY CAR – klimatinställningar

Menyalternativ klimatinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.
Klimatinställningar
Läs om
Automatisk fläkt
Normal
Hög
Låg
Återcirkulationstimer
Av
Automatisk avfrostning bak
Av
Luftkvalitetssystem
Av
Återställ klimatinställningar

Alla menyer i Klimatinställningar får ursprunglig fabriksinställning.