Körfältsassistans (LDW) – begränsningar

Körfältsassistans (Lane Departure Warning) kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.

För mer information, läs om kamerasensorns begränsningar.

 OBS

Det finns några situationer då LDW inte ger någon varning, t.ex.:

  • Körriktningsvisare är påslagen
  • Föraren har foten på bromspedalen1
  • Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
  • Vid snabba rattrörelser1
  • Vid så kraftig sväng att bilen kränger.

Relaterade dokument