Digital ägarmanual i bil

Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i bilen1. Innehållet är sökbart och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.

Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU och välj Ägarmanual.

För grundläggande navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering . Nedan finns en utförligare beskrivning.

Px-1420-Ägarmanual hem
Ägarmanualens startsida.

Det finns fyra alternativ för att hitta information i den digitala ägarmanualen:

 • Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
 • Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
 • Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta artiklar.
 • Quick Guide – Ett urval av artiklar för vanliga funktioner.

Välj informationssymbolen nere i höger hörn för att få information om den digitala ägarmanualen.

 OBS

Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.

Sök

P3-1346-x60-Skrivhjul ägarmanual
Söka med hjälp av teckenhjul.
 1. Ikon röd cirkel 1Teckenlista.
 2. Ikon röd cirkel 2Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).

Använd teckenhjulet för att skriva in ett sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".

Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Fortsätt med nästa bokstav osv.
För att växla inmatningsläget till siffror eller specialtecken eller för att utföra sökningen, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/ABCSkifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MERSkifta till specialtecken med OK/MENU.
OKUtför sökningen. Vrid TUNE för att välja en träff, tryck OK/MENU för att gå till artikeln.
a|AVäxlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.

{ | }

Växlar från teckenhjulet till sökfältet. Flytta markören med TUNE. Radera eventuell felstavning med EXIT. För att återgå till teckenhjulet, tryck OK/MENU.

Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i sökfältet.

Skriva med numeriska tangentbordet

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriskt tangentbord.

Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 09, * och #.

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla tecken2 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

 • Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.
 • Radera/ångra med EXIT.

För att skriva en siffra, håll inne motsvarande sifferknapp.

Kategorier

Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i huvudkategorier och underkategorier. Samma artikel kan ligga i flera passande kategorier för att enklare hittas.

Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet och tryck OK/MENU för att öppna en kategori – markerad P3-1346-x60-symbol category – eller artikel – markerad P3-1346-x60-symbol article. Tryck EXIT för att backa till föregående vy.

Favoriter

Här finns de artiklar som är sparade som favoriter. För att markera en artikel som favorit, se rubriken "Navigera i artikel" nedan.

Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och tryck OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck EXIT för att backa till föregående vy.

Quick Guide

Här finns ett urval av artiklar för att lära känna bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan även nås via kategorier, men finns här samlade för snabb åtkomst.

Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och tryck OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck EXIT för att backa till föregående vy.

Navigera i artikel

P3-1346-x60-Ägarmanual artikel
 1. Ikon röd cirkel 1Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
 2. Ikon röd cirkel 2Favorit – lägger till/tar bort artikeln som favorit. Det går även att trycka på FAV-knappen i mittkonsolen för att lägga till/ta bort en artikel som favorit.
 3. Ikon röd cirkel 3 Markerad länk – leder till länkad artikel.
 4. Ikon röd cirkel 4Särskilda texter – om artikeln innehåller varnings-, viktigt- eller obs-texter visas här tillhörande symbol och antalet sådana texter i artikeln.

Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till början/slutet av en artikel nås alternativen hem och favorit genom att skrolla ytterligare steg upp/ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att backa till föregående vy.

 1. 1 Gäller vissa bilmodeller.
 2. 2 Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.