Start/Stop*

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs då temporärt av och startar automatiskt igen då färden ska fortsätta.

Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna målinriktning har resulterat i flera separata energisparande funktioner varav Start/Stop är en av dem, samtliga med den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.

Allmänt om Start/Stop

P3-1046 DRIVe S/S-funktion i kö
Motorn stängs av – det blir tystare och renare.

Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil genom att låta motorn "auto-stoppa", när så är lämpligt.

Manuell eller Automatisk

Observera att det finns skillnader i Start/Stop-funktion beroende av om växellådan är manuell eller automatisk.

  1. * Tillval/tillbehör.