Fjärrstart av värmare* via SMS1

Bilar utrustade med bränsledriven motor- och kupévärmare i kombination med Volvo On Call erbjuder samma inställningsmöjligheter för värmaren som inne i bilen med hjälp av en vanlig mobiltelefon. Det är möjligt att göra timerinställningar genom att skicka önskad inställning med hjälp av en mobiltelefon, se fjärrstarta värmare.

Att kunna kontrollera värmaren i bilen med sin mobiltelefon innebär ett smidigare handhavande av värmaren och därmed ökad komfortupplevelse till en kostnad av ett SMS.

Värmarfunktionen har två tidpunkter, vilket i beskrivningen kallas T1 och T2. Dessa visar när bilen uppnått den inställda temperaturen. För att bara den auktoriserade användaren skall kunna styra värmaren ska SMS-meddelandet innehålla bilens registreringsnummer2 följt av Volvo On Call-systemets PIN-kod.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Bilar med Volvo On Call*
  3. 2 Registreringsnumret kan innehålla både stora och små bokstäver.