Motorolja – allmänt

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.
P3-1446-!V60H Oil decal EU/OS

Volvo rekommenderar:

Px-1346-Castrol decal

Vid körning under ogynnsamma förhållanden, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden.

 Viktigt

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.

Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på en auktoriserad Volvoverkstad.

Volvo använder olika system för varning för låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används kombiinstrumentets varningssymbol för lågt oljetryck P3/P4-1546 Symbol low oil pressure – text. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol Symbol varning - text samt displaytexter. Vissa varianter har båda systemen. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.

Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.

Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre kvalitet, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden.

För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet och volym.