Motorrum – översikt

Översikten visar några servicerelaterade komponenter.

Motorrum 4-cyl.

P3-1346_Motorrumsbild 4-cyl VED
Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.
 1. Ikon röd cirkel 1Påfyllning av motorolja
 2. Ikon röd cirkel 2Expansionskärl för kylsystem
 3. Ikon röd cirkel 3Behållare för styrservoolja
 4. Ikon röd cirkel 4Kylare
 5. Ikon röd cirkel 5Behållare för broms- och kopplings- vätska (placerad på förarsidan)
 6. Ikon röd cirkel 6Startbatteri
 7. Ikon röd cirkel 7Relä- och säkringscentral
 8. Ikon röd cirkel 8Påfyllning av spolarvätska
 9. Ikon röd cirkel 9Luftfilter

 Varning

Tändsystemet har mycket hög spänning och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens elsystem är i nyckelläge II eller när motorn är varm.

Motorrum förutom 4-cyl.

Ny motorrumsbild
Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.
 1. Ikon röd cirkel 1Expansionskärl för kylsystem
 2. Ikon röd cirkel 2Behållare för styrservoolja
 3. Ikon röd cirkel 3Mätsticka för motorolja1
 4. Ikon röd cirkel 4Kylare
 5. Ikon röd cirkel 5Påfyllning av motorolja
 6. Ikon röd cirkel 6Behållare för broms- och kopplings- vätska (placerad på förarsidan)
 7. Ikon röd cirkel 7Startbatteri
 8. Ikon röd cirkel 8Relä- och säkringscentral
 9. Ikon röd cirkel 9Påfyllning av spolarvätska
 10. Ikon röd cirkel 10Luftfilter

 Varning

Tändsystemet har mycket hög spänning och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens elsystem är i nyckelläge II eller när motorn är varm.

 1. 1 Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).