Säkerhetsbälte – ta på

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.

Ta på säkerhetsbältet innan körningen påbörjas.

Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.

P3-1420-XC60/V70/XC70/S80-Correct seat belt position in front seat
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
P3-1420-XC60/V70/XC70/S80-Incorrect seat belt position in front seat
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in på axeln.

I baksätet passar låstunga endast i avsett lås1.

Tänk på

Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
  • om det dras ut för snabbt
  • vid bromsning och acceleration
  • om bilen lutar kraftigt.
  1. 1 Vissa marknader.