Start/Stop* – motorn auto-startar

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

En auto-stoppad motor kan i vissa fall åter-starta utan att föraren bestämt att färden ska fortsätta.

I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen (manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):

VillkorM/A1
Imma bildas på rutorna.M + A
Miljön i kupén avviker från förvalda värden.M + A
Ett temporärt högt strömuttag råder eller startbatteriets kapacitet sjunker under lägsta tillåtna nivå. M + A
Upprepade pumpningar med bromspedalen.M + A
Motorhuven öppnas2.M + A
Bilen börjar rulla, eller gör en liten hastighetsökning om bilen auto-stoppat utan att stå helt stilla.M + A
Förarens bälteslås öppnas med växelväljaren i D- eller N-läge.A
Rattrörelser2.A
Växelväljaren förs ur D-läget till S-läge3, R eller "+/–".A
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge – "pling"-ljud och textmeddelande informerar om att Start/Stop-funktionen är aktiv.A

 Varning

Öppna inte motorhuven när motorn auto-stoppat – motorn kan plötsligt auto-starta. Gör först en normal motoravstängning med START/STOP ENGINE-knappen innan huven fälls upp.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
  3. 2 Endast med vissa motorer.
  4. 3 Sportläge.