Genomvädringsfunktion

Genomvädringsfunktionen öppnar eller stänger alla sidofönster samtidigt och kan användas exempelvis för att snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
P3-s60/V60H Centrallås-knapp förardörr
Centrallåsknapp

Ett långt tryck på P3-820 Remote key - Icon Unlock-symbolen i centrallåsknappen eller på fjärrnyckeln öppnar alla sidorutor samtidigt. Samma förfarande på P3-820 Remote key - Icon Lock-symbolen stänger alla sidorutor samtidigt.