Blockerat låsläge*

Blockerat låsläge innebär att alla låsknappar och öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från både in- och utsidan.

Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln och inträder med ca tio sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.

 OBS

Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.

Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln när funktionen Blockerat låsläge är aktiverad. Vänster framdörr kan även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet. Dessutom är det möjligt att låsa upp respektive öppna dörrar och baklucka på bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem* genom att ta i dörrhandtag eller bakluckans handtag.

 Varning

Lämna inte kvar någon i bilen utan att först deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att inte riskera att någon blir inlåst.

Tillfällig deaktivering

P3-sv60/V60H Manöverpanel MyCar
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
  1. Ikon röd cirkel 1MY CAR
  2. Ikon röd cirkel 2 OK MENU
  3. Ikon röd cirkel 3TUNE vridreglage
  4. Ikon röd cirkel 4EXIT

Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas från utsidan, kan funktionen Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det görs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

 OBS

  • Tänk på att larmet aktiveras när bilen låses.
  • Om någon av dörrarna öppnas inifrån, utlöses larmet.

Ovan gäller om det blockerade låsläget inte tillfälligt har deaktiverats.

  1. * Tillval/tillbehör.