Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar

Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym och ringvolym.

Samtalsvolym

Samtalsvolymen kan endast ändras under pågående samtal. Använd knappsatsen i ratten eller vrid på VOL-reglaget.

Ljudanläggningens volym

Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att vrida VOL.

Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande samtal tystas denna automatiskt.

Ringsignalsvolym

Ringsignalsvolymen kan ändras genom att trycka på SOUND-knappen, vrida TUNE till Ringsignalsvolym och trycka OK/MENU. Justera ringsignalsvolymen genom att vrida TUNE och spara inställningen med OK/MENU.

Ringsignaler

Handsfree-funktionens inbyggda ringsignal används vid inkommande samtal.

 OBS

För vissa mobiltelefoner gäller att den anslutna mobiltelefonens ringsignal inte stängs av och används då samtidigt som handsfree-systemets inbyggda signal.