Volvo On Call* tillgänglighet

Karta över områden där Volvo On Call är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och systemet kommer att erbjudas i ett stort antal länder. Kontakta en Volvoåterförsäljare för aktuell information.

P3/P4-1546-VOC MAP-europe
Volvo On Call är tillgängligt i de områden markerade med grått.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument