MY CAR

MY CAR är en menykälla som hanterar många av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.

Vissa funktioner är standard, andra är tillval – utbudet varierar även beroende av marknad.

Handhavande

Navigering bland menyerna sker med knappar på mittkonsolen eller med rattens högra knappsats*.

EXIT-funktioner

Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på vilken menynivå, kan något av följande ske:

  • telefonsamtal avvisas
  • aktuell funktion avbryts
  • inmatade tecken raderas
  • senast gjorda val ångras
  • leder uppåt i menysystemet.

Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).

  1. * Tillval/tillbehör.