Menyöversikt – Media Bluetooth®

Översikt av möjliga val och inställningar för Media Bluetooth®.
Bluetooth-meny

Läs om

Spela/Pausa
Media Bluetooth®
Blanda
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Växla enhet
Byta till annan Bluetooth®-enhet
Sök ny enhet
Försätt bilen i synligt läge
Alternativ för FAV-knapp
Favoriter
Ingen funktion
Spela/Pausa
Media Bluetooth®
Blanda
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Enhet 1
Enhet 2
osv.
Anslut som media
Media Bluetooth®
Radera enhet
Ta bort Bluetooth®-enhet