Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt

Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability Control) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.
Px-1420-Antisladd symbol ESC - tabell

Vid inbromsning kan ESC-systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.

 Varning

Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande hjälpmedel – det kan inte hantera alla situationer i alla väglag.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.

ESC-systemet består av följande funktioner:

  • Antisladdfunktion
  • Antislirfunktion
  • Dragkraftsfunktion

Antisladdfunktion

Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.

Antislirfunktion

Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot vägbanan under acceleration.

Dragkraftsfunktion

Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.