Internetkarta1 – ange resmål

Planera en resa genom att ange resmål.

För att nå följande alternativ, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj Ange resmål.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination

Hem

Systemet kan lagra valfri position under menyvalet Hem. Funktionen visas varje gång en position ska sparas:

 • Spara plats som hemadress + OK.

För att aktivera en vägledning med destination Hem:

 • Markera Hem + OK.

Adress

Det räcker att enbart ange en ort/stad för att få en resplan med vägledning – det leder fram till ortens/stadens centrum.

 OBS

Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom samma land. I vissa fall avses en kommun – i andra fall en enskild stadsdel.

Följande sökkriterier kan användas för att söka ett resmål med adress:

 • Land: – Ange ett land.
 • Ort: – Ange en ort/stad.
 • Gata: – Ange gatuadressen.
 • Nummer: – Välj ett av gatans husnummer.

Intressepunkter (POI)

Det går att söka på POI genom att ange något av följande menyval:

 • Med namn
 • Med kategori
 • Runt bilen
 • Nära resmålet
 • Runt plats på kartan

För att inte göra kartbilden svårläst är antalet POI, som kan ses samtidigt på skärmen, begränsat – att zooma in ett område ger möjlighet att se flera POI.

För information om visningsalternativ gällande POI, se kartalternativ.

Exempel på symboler för olika POI, se Internetkarta1 – intressepunkter (POI) symboler.

Lagrad plats

Här samlas destinationer och platser vilka lagrats med menyvalet "Spara".

Respektive sparad destination och plats kan justeras:

 • Ange som enda resmål
 • Ändra
 • Radera
 • Radera alla.

Tidigare resmål

Här lagras tidigare använda resmål. Markera ett av dem + OK och välj sedan mellan:

 • Ange som enda resmål
 • Information
 • Spara
 • Radera
 • Radera alla.

Postnummer

Sök resmål med postnummer.

 OBS

Presentation av postnummer kan skilja mellan olika marknader/områden.

Latitud och longitud

Ange resmål med GPS-koordinater.

Bestäm först med vilken metod GPS-koordinaterna ska anges genom att markera Format: + OK. Markera sedan ett av följande alternativ + OK:

 • DD°MM'SS'' – position med grader, minuter och sekunder.
 • Decimal – position med decimaler.

Skriv därefter in GPS-koordinaterna och välj sedan något av följande alternativ:

 • Ange som enda resmål
 • Spara

Plats på kartan

Visar karta med aktuell plats utpekad med en markör.

Vrid TUNE för att ändra kartskalan.

 1. Flytta (scrolla) kartan med de numeriska knapparna, se Internetkarta1 – scrollmeny.
 2. När önskad plats hittats – Tryck OK.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination-Around point on map
Markörens position angiven med namn.

Välj sedan mellan följande alternativ och aktivera med OK:

 • Ange som enda resmål
 • Spara
 1. 1 Gäller vissa marknader.