Handskfack

Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
P3007 Handskfack

Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor förvaras. Hållare för pennor finns på luckans insida. Handskfacket kan låsas* med hjälp av nyckelbladet.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument