Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad

Om centrallåset inte kan låsas upp med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med det löstagbara nyckelbladet.

P3-1220-Removing cover, keyless drive
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.

För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs med nyckelbladet:

Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.
Plastkåpan lossnar automatiskt av momentet när bladet trycks rakt upp och in i öppningen.
Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern och lås upp dörren.
Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.

 OBS

När vänster förardörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av genom att sätta PCC:n i startlåset, se Larm – fjärrnyckeln ur funktion.
  1. * Tillval/tillbehör.