Adaptiv farthållare* – översikt

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

P4-1220-ACCutanSL Rattknappar
  1. Ikon röd cirkel 1Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  2. Ikon röd cirkel 2 Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
  3. Ikon röd cirkel 3Tidsavstånd – Öka/minska.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera hastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5(Används ej)
  6. Ikon röd cirkel 6 Grön markering vid lagrad hastighet (VIT = beredskapsläge).
  7. Ikon röd cirkel 7Tidsavstånd
  8. Ikon röd cirkel 8 ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
  1. * Tillval/tillbehör.