Luftdistribution – återcirkulation

Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
P4-1246 Button Recirculation

När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade lampan i knappen.

 Viktigt

Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns risk för imbildning på rutornas insidor.

Timer

Med timerfunktionen aktiverad kommer anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma och dålig luft.

Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

 OBS

Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.