Bältespåminnare

Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
P3-1246-Overheadconsol – Fasten belt

Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i takkonsolen och i kombiinstrumentet.

Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.

Baksäte

Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:

  • Informera om vilka säkerhetsbälten som används i baksätet. Ett meddelande visas i kombiinstrumentet vid användning av säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas automatiskt efter ungefär 30 sekunders körning eller efter en tryckning på blinkerspakens OK-knapp.
  • Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd. Påminnelse sker genom meddelande i kombiinstrumentet kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OK-knappen.

Meddelandet i kombiinstrumentet, som visar vilka säkerhetsbälten som används, finns alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på OK-knappen.

Vissa marknader

Obältad förare och främre passagerare blir påmind om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.