Internetkarta1 – detaljerad resvägsinformation

Här visas de manöverpunkt som varje sträcka innehåller, till exempel avfarter och korsningar.

För att se detaljerad resvägsinformation, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj ResvägDetaljerad resvägsinformation.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Detailed route details
Detaljerad resvägsinformation.

Sträckan till resmålet består av ett antal delsträckor innehållande olika manöverpunkter, t.ex. raksträckor, avfarter, korsningar, påfarter etc. Stega mellan delsträckorna med Nästa/Föregående. Position på kartan, benämning, avstånd och intressepunkter visas. Avståndet som visas är det mellan två manöverpunkter och räknas därför inte ner allteftersom bilen närmar sig manöverpunkten.

  1. 1 Gäller vissa marknader.