Luftkvalitet – Clean Zone Interior Package (CZIP)*

CZIP omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
  • En utbyggd fläktfunktion som innebär att fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft. Funktionen startar vid behov och stängs av automatiskt efter en stund eller då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar successivt på grund av minskat behov fram tills bilen är 4 år.
  • Luftkvalitetssystemet IAQS är ett helautomatiskt system som renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.

 OBS

För att behålla CZIP-standard i bilar med CZIP ska IAQS-filtret bytas efter 15 000 km eller en gång per år beroende på vilket som inträffar först. Dock max 75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och då kunden inte vill behålla CZIP-standard ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
  1. * Tillval/tillbehör.