Eluppvärmt baksäte*

Uppvärmningen av baksätets1 ytterpositioner har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.
P3-1246-S60/V60/V60H Reglage baksätesvärme
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor.
Tryck upprepade gånger på knappen för att aktivera funktionen:
  • Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
  • Lägre värmenivån – två lampor lyser.
  • Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
  • Stäng av värmen – ingen lampa lyser.

 Varning

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.