Navigation* – felsökning

Här följer exempel på saker vilka kan uppfattas som att navigationssystemet inte fungerar som det ska.

Bilens position på kartan är felaktig

Navigationssystemet visar bilens position med en noggrannhet på cirka 20 meter.

Vid körning på väg som löper parallellt med en annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i flera plan samt efter körning en lång sträcka utan distinkta svängar finns större sannolikhet för fel.

Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter, planskilda vägar etc. påverkar dessutom systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.

Systemet beräknar inte alltid den snabbaste/kortaste vägen

Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare vägval.

Systemet använder betalvägar, motorvägar eller färjor fast jag valt att undvika dessa

Vid beräkning av färdväg över längre avstånd kan systemet av tekniska skäl endast använda stora vägar.

Om man valt att undvika betalvägar och motorvägar undviks dessa i möjligaste mån och används endast om inget annat rimligt alternativ finns tillgängligt.

Bilens position på kartan är felaktig efter transport

Om bilen transporterats på exempelvis färja eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta upp till 5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.

Bilens position på kartan är felaktig efter bortkoppling av bilens batteri

Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av GPS-signaler kan ske och bilens position beräknas.

Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt efter byte av däck

Förutom GPS-mottagaren medverkar även bilens hastighetsgivare och ett gyro för att beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte mellan sommar- och vinterdäck behöver systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.

För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag under långsam körning, på en lämplig plats.

Kartbilden stämmer inte med verkligheten

Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och kartdatabasen är därför inte alltid komplett.

Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. För att ladda ner senaste kartdatan, se Uppdatering av kartor. Se även support.volvocars.com för ytterligare information om kartor m.m.

Skalan på kartan ändras ibland

I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.

Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt eller snurrar runt

Systemet kan behöva några sekunder för att känna av bilens position och rörelse innan du kör iväg.

Stäng av både systemet och bilen. Starta igen men stå stilla en stund innan du börjar köra.

Jag ska åka på långresa men vill inte ange en speciell färdväg till de städer jag tänker resa igenom – Hur gör jag enklast en resplan?

Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.

Min kartinformation är inte aktuell

Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. För att ladda ner senaste kartdatan, se Uppdatering av kartor. Se även support.volvocars.com för ytterligare information om kartor m.m.

Hur kan jag enkelt kontrollera vilken kartversion som används?

Sök i menysystemet upp InställningarSysteminformation för att få information om version och vilket geografiskt område som täcks, se Navigation* – kart- och systeminformation.

  1. * Tillval/tillbehör.