TV*

TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. När bilen rullar visas ingen bild, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.
P3_1320_S60/V60/V60H_TV
TV-funktioner, reglageöversikt.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering. Nedan finns en utförligare beskrivning.

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

 OBS

Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2- eller mpeg-4-format och följer DVB-T-standarden. Systemet stödjer inte analoga sändningar.

 OBS

TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. När bilen rullar visas ingen bild, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.

 OBS

Mottagningen är beroende av både hur god signalstyrkan och signalkvaliteten är. Sändningen kan bli störd av olika faktorer som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan också skifta beroende på var i landet du befinner dig.

 Viktigt

I vissa länder krävs TV-licens för denna produkt.

Se på TV

Tryck på MEDIA i mediakällans normalvy, vrid TUNE till TV och tryck OK/MENU.
En sökning startar och efter en kort stund visas senast använda kanal.

Byta kanal

Det går att byta kanal på följande sätt:

  • Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga kanaler i området visas. Om någon av dessa kanaler sedan tidigare är sparad som förval visas dess förvalsnummer till höger om kanalnamnet. Vrid TUNE till önskad kanal och tryck OK/MENU.
  • Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
  • Via kort tryck på knapparna P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right, nästa tillgängliga kanal i området visas.

 OBS

Om ingen mottagning finns då en kanal väljs från förvalsknapparna, kan det bero på att bilen befinner sig på en annan plats än när senaste kanalsökningen utfördes och kanallistan lagrades.
  1. * Tillval/tillbehör.