Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar

Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road Sign Information) hjälper föraren att komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat. Funktionen har följande begränsningar.

RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer om kamerasensorns begränsningar.

Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.

Här följer några exempel på vad som kan störa funktionen:

  • Blekta skyltar
  • Skyltar placerade i kurva
  • Vridna eller skadade skyltar
  • Skymda eller dåligt placerade skyltar
  • Skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö och/eller smuts.
  1. * Tillval/tillbehör.