Tunnelkonsol – 12 V-uttag

Eluttagen (12 V) är placerade bredvid mugghållaren1 samt bak på tunnelkonsolen.
p3007 12V uttag
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
p3007 12V uttag baksäte
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.

Eluttaget kan användas för olika tillbehör avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I.

 Varning

Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte används.

 OBS

Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner – som är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag, kan aktiveras av klimatsystemet även då fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst, exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.

Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till extrautrustningen eller tillbehören då de inte används eftersom startbatteriet kan tömmas vid ett sådant tillfälle!

 Viktigt

Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett uttag används åt gången. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt gäller 7,5 A (90 W) per uttag.

Ifall kompressorn för däcktätning är ansluten till ett av de båda uttagen, ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.

 OBS

Kompressorn för provisorisk däcktätning är provad och godkänd av Volvo.
  1. 1 Ifall askkopp och cigarettändare är valt utgår mugghållare och intilliggande 12 V-uttag.