Krockgardin (IC)

Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida vid en kollision.
P3007 - Krockgardin (V70)

Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del av SIPS-systemet och krockkuddesystemet. Den är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare och passagerare på bilens yttersäten. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.

 Varning

Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex. paraplyer).

Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då utebli. Volvo rekommenderar att du endast använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.

 Varning

Bilen får inte lastas högre än 50 mm under ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.

 Varning

Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Relaterade dokument