Manuell växellåda

Växellådans funktion är att ändra utväxling beroende på fart och kraftbehov.
P3-1346 Gear 6-pattern
Växelmönster 6-växlad låda.

Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner – backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt växelmönster präglat på växelspaken.

  • Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje växling.
  • Ta bort foten från kopplingspedalen mellan växlingarna.

 Varning

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.

Backväxelspärr

Backväxelspärren försvårar möjligheten att av misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.

  • Följ växelmönster präglat på växelspaken och utgå från neutralläge N innan den förs till R-läget.
  • Lägg i backväxeln endast då bilen står still.

 OBS

Med den övre varianten av växelmönster för 6-växlad låda (se föregående bild) – tryck först ner växelspaken i N-läget för att lägga i backen.