Driver Alert Control (DAC)*

Funktionen DAC är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.

DAC - Vinglig väg

En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.

I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte får någon varning. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.

 OBS

Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser med jämna mellanrum och se till att vara utvilad.

Begränsning

I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:

  • vid starka sidovindar
  • på spårig vägbeläggning.

 OBS

Kamerasensorn har vissa begränsningar.
  1. * Tillval/tillbehör.