Driver Alert Control (DAC)* – handhavande

Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm och dess menysystem.

På/Av

Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR:

  • Markerad ruta – funktionen aktiverad.
  • Ingen markering i rutan – funktionen är avstängd.

Funktion

Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).

P3-746 Symbol Driver Allert Paus

Framförs fordonet vingligt larmas föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för en paus – vidstående symbol tänds samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättras.

Varningssymbolen kan släckas:

  • Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.

 Varning

Ett larm bör tas på största allvar eftersom en sömnig förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.

Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen på ett säkert sätt snarast och vila.

Studier har visat att det är lika farligt att köra vid trötthet som under påverkan av alkohol.

  1. * Tillval/tillbehör.