Larm – fjärrnyckeln ur funktion

Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas på följande sätt:
Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.
Larmet löser ut, larmindikatorn blinkar snabbt och sirenen ljuder.
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
Larmet deaktiveras och larmindikatorn slocknar.
Starta motorn.