Bluetooth® handsfree telefon

En mobiltelefon som är utrustad med Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen.
P3-1320-S60/V60/V60H-Bluetooth handsfree
Telefonfunktioner, reglageöversikt.

Enheten måste först registreras och anslutas till bilen.

Ljud- och media-systemet fungerar som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett urval av mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar även när den är ansluten.

När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det även möjligt att samtidigt strömma ljudfiler från telefonen eller annan Bluetooth®-ansluten mediaenhet, se Media Bluetooth®. Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att hantera respektive källas funktioner.

 OBS

Endast ett urval av mobiltelefoner är helt kompatibla med handsfree-funktionen. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få information om kompatibla telefoner.

Aktivera

Ett kort tryck på TEL aktiverar senast anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten och man trycker på TEL visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval för telefon. Symbolen P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small visar att en telefon är ansluten.

Ringa upp

Säkerställ att symbolen P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small visas högst upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.
Slå önskat nummer eller vrid i normalvyn TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan för alla samtal.
Tryck på OK/MENU för att ringa upp vald kontakt eller nummer från samtalslistan.

Samtalet avbryts med EXIT.

Läsa textmeddelande1

Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens textmeddelanden.

Om en ansluten telefon tar emot ett textmeddelande visas symbolen P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved small högst upp i bildskärmen.

Tryck på TEL och tryck sedan på OK/MENU för att komma till Telefonmeny.
Vrid TUNE till Meddelanden och tryck på OK/MENU.
Vrid TUNE till det meddelande som ska läsas och tryck på OK/MENU.
Meddelandet visas på skärmen.

Med ett tryck på OK/MENU nås meddelandemenyn med alternativ för att t.ex. låta systemrösten läsa upp meddelandet2, ringa upp meddelandets avsändare eller radera meddelandet.

Är huvudkällan TEL redan aktiv visas en pop-up-meny med nya meddelanden på skärmen. Med ett tryck på OK/MENU visas valt meddelande samtidigt som systemrösten läser upp det2. Uppläsningen avbryts med EXIT.

Pop-up-menyn och meddelandeljudet går att stänga av under TelefonmenyMeddelande-notiser.

 OBS

För att visa den anslutna mobiltelefonens meddelanden i bilen måste speglingen accepteras i mobiltelefonen när den ansluts. Beroende på mobiltelefon kan detta ske genom att:

  • en pop-up-ruta eller notifikation visas och accepteras i telefonen.
  • acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®-anslutningen till bilen.

I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen för att speglingen ska ske.

  1. 1 Stödjs ej av alla mobiltelefoner.
  2. 2 Gäller vissa marknader.